Våra tjänster

Vi arbetar främst med affärskritiska tjänster och har specialiserat oss på headhunting och rekrytering av chefer, middle management och specialister.

Vi arbetar nästan uteslutande med hela processen. Det finns dock tillfällen då du som kund endast vill ha avlastning i delar av rekryteringsprocessen. Då finns vi också där för dig. Vi är flexibla, vare det sig gäller urval, intervjuer eller någon annan del där du behöver stöd.

Våra kunder återfinns idag främst inom fastighetsbranschen och även inom retail och handelns leverantörer.  Vi har tidigare erfarenhet från andra branscher, t.ex. industri och it.

Vid behov kompletterar vi med relevanta tester, analysverktyg och djupintervjuer för att hitta de bäst lämpade kandidaterna.

Vi erbjuder coaching till främst nyblivna chefer som behöver/vill ha ett stöd och oberoende bollplank i en ny och krävande roll. Vi hjälper till att hitta effektiva nycklar till medvetenhet, utveckling och framgång. ​

Vi erbjuder punktinsatser, t.ex. med att ta fram en jämställdhetspolicy. Vi kan även gå in temporärt och vara din personalavdelning.

Är du i behov av en tillfällig personallösning, samarbetar vi med kompetenta konsulter som kan din bransch.